Liên Hệ: 0901 339 669

admin@nhonho.com.vn

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Quan trắc môi trường là hoạt động theo dõi, giám sát chất lượng môi trường định kỳ. Mục đích của việc làm này nhằm phân tích môi trường đang bị ảnh hưởng ở mức độ nào và hoạt động sản xuất kinh doanh có tác động như thế nào đến môi trường.

Tổ chức NHO là đơn vị tiên phong về quan trắc môi trường, hiện nay chúng tôi miễn phí tư vấn, miễn phí nhận lấy mẫu (bình thường chi phí nhận lấy mẫu dao động khoảng 1-2 tr và giờ bạn được miễn phí)

 Hãy đăng ký ngay trước khi trương trình kết thúc.

Bạn sẽ nhận được từ quan trắc môi trường

Lợi ích 1

Bảo vệ được sức khỏe của bạn và cộng đồng khi phát hiện môi trường nước, không khí không đảm bảo

Lợi ích 2

Cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm nguồn nước, không khí, bạn có thể giảm thiểu tác hại trọng tương lai

Lợi ích 3

Đảm bảo, duy trì nguồn đất nước, không khí luôn sạch, giúp cộng đồng luôn luôn khỏe mạnh

Tổ chức chứng nhận NHO

Tổ chức chứng nhận NHO-Cert được chỉ định quan trắc môi trường 

Trung tâm Kiểm Nghiệm MekongLAB thuộc Công ty TNHH công nghệ NHONHO, là Phòng kiểm nghiệm được chỉ định các cơ quan Bộ ngành về hoạt động kiểm nghiệm Hóa, Sinh như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y Tế, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ. Đặc biệt Trung tâm Kiểm nghiệm MekongLAB của NHO được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản chỉ định là Trung Tâm kiểm nghiệm nước ngoài của Nhật Bản tại Việt Nam
Với năng lực phân tích trên 2500 chỉ tiêu thuộc các nền mẫu: Thực phẩm, nông sản, thủy sản, đất, nước, môi trường, vật tư nông nghiệp, dệt may……

 

Tại sao cần quan trắc môi trường

Chúng ta cần quan trắc môi trường bởi vì Việt Nam có quy định về bảo vệ môi trường đất, nước và không khí
Theo đó, tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh có hoạt động phát sinh nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường bắt buộc phải

 1. Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 2. Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (có sửa đổi Nghị định 18/2015/NĐ-CP);
 3. Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 4. Thông tư 24/2017/TT_BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;
 5. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt khu vực, địa phương;
 6. Đánh giá mức độ phù hợp các tiêu chuẩn cho phép đối với môi trường nước;
 7. Đánh giá diễn biến chất lượng đất, nước và không khí theo thời gian và không gian;
 8. Cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm đất, nước và không khí;
 9. Theo yêu cầu của công tác quản lí môi trường quốc gia, khu vực, địa phương.

Chúng tôi – Tổ chức NHO được bộ khoa học và công nghệ cấp phếp để quan trắc môi trường nước, hiện nay chúng tôi đang có chương trình quan trắc môi trường nước miễn phí nhận lấy mẫu. Hãy nhanh tay đăng ký trước khi chương trình kết thúc

Phân loại quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường được quy định rõ ràng theo quy định của pháp luật . Tuy nhiên trải từng thời kì thì những quy định nay đã có những thay đổi nhất định để có thể phù hợp với từng địa điểm cũng như khu vực. Về cơ bạn thì quy đinh quan trắc môi trường bao gồm:

 1. Quan trắc môi trường đất nền
  Quan trắc môi trường đất nền đó là cung cấp những đánh giá về diễn biến môi trường. Những diễn biến chất lượng này được đánh giá dựa trên quy mô quốc gia để hỗ trợ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo thực trạng môi trường. Bên cạnh việc cung cấp các đánh giá, quan trắc môi trường nền còn giúp cảnh báo những diễn biến bất thường của môi trường và kịp thời đưa ra hướng giải quyết khắc phục ô nhiễm.
 2. Quan trắc môi trường nước
  Theo như quy định của thông tư được Bô TN& MT ban hành quan trắc môi trường nước bao gồm quá trình đo đạc cũng như đánh giá về chất lượng nước ở tất các lĩnh vực và loại hình
 3. Môi trường nước lục địa
  Bao gôm nước thải, ao hô, sông suối…. ần suất được quy định với môi trường mặt nước lục địa trung bình tần suất thực hành là trong khoảng 6 lần/năm.
 4. Môi trường nước biển:
  Đây là môi trường thuộc dạng biến đổi vì vậy việc quan trắc vì vậy rất nên quá trình quan trắc thường diễn ra lâu hơn vơi thời gian từ khoảng 3 năm – 5 năm/lần.
 5. Quan trắc tiếng ồn
  Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT quy định về quan môi trường tiếng ồn, theo đó: Xác định mức độ ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng theo các tiêu chuẩn cho phép, phân biệt nhóm các loại tiếng ồn Từ đó đưa ra được những đánh giá cũng như cảnh báo về ô nhiễm tiếng ồn. Hiện nay tần suất quy định số lần quan trắc môi trường tiếng ồn và độ rung trung bình được chỉ định tối thiểu là 4 lần trong 1 năm.
 6. Quan trắc môi trường không khí
  Đây là quá trình sử dụng một tổ hợp các máy móc thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh tự động, liên tục và truyền trực tiếp dữ liệu về trung tâm quản lý, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Xử phạt hành chính

Mức xử phạt hành chính trong hoạt động quan trắc môi trường được quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mức xử phạt lên tới 40 triệu đồng

Quy trình thực hiện quan trắc môi trường

Năng lực của NHO trong quan trắc môi trường

Tổ chức NHO được công nhận đủ điều kiện hoạt động phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 bởi Bộ Khoa học và Công nghệ; đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS 239) bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường

 •  Điều đó khẳng định rằng năng lực của Chúng tôi đảm bảo quy trình đủ tính khả thi, trang thiết bị hiện đại, phương pháp phân tích khoa học và logic;
 • Đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp;
 • Kỹ thuật viên, quan trắc viên được đào tạo đầy đủ năng lực lấy mẫu, phân tích, quan trắc và tuân thủ quy trình phương pháp và bảo quản từng thành phần thông số kỹ thuật;
 • Năng lực phân tích 99 chỉ tiêu nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT
 • Phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai theo QCVN 6-1:2010/BYT
 • Đánh giá chất lượng nước theo các Quy chuẩn hiện hành

Tổ chức NHO là đơn vị có đầy đủ năng lực quan trắc môi trường đất, nước, không khí, khí thải,…. 

Chú ý khi quan trắc môi trường nước

Chúng tôi nói thêm về phần quan trắc môi trường nước

Quan trắc chất lượng nền
– Các vị trí ở thượng lưu, chưa có tác động nguồn xả thải,
– Phân bố đều vực nước, đại diện cho các địa điểm thủy văn khác nhau
– Nếu có các nhánh sông hợp lưu, chọn điểm sau hợp lưu, trộn lẫn các nhánh
– Vị trí chọn sao cho dễ tiếp cận
Quan trắc tác động
– Ở những nơi có nguồn thải – chọn vị trí dưới nguồn xả, nước trộn đều.
– Khi có dòng nhánh vào dòng chính – cần lấy ít nhất 2 điểm, một ở thượng lưu điểm rẻ nhánh và một ở hạ lưu đủ xa để bảo đảm trộn lẫn hoàn toàn. Trộn lẫn theo chiều thẳng đứng thường hoàn toàn trong vòng 1km. Trong khi trộn lẫn theo chiều ngang phụ thuộc vào các khúc ngoặt và thường là vài km.
– Các sông ảnh hưởng triều cần phải nắm rõ chế độ triều và lấy mẫu khi triều kiệt.
Tần suất, thời gian lấy mẫu
– Tấn suất quan trắc nền tối thiểu 1 tháng/1 lần.
– Tần suất quan trắc tác động tối thiểu 1 quý/ 1 lần.
Thường thường chi phí nhận lấy mẫu chúng tôi lấy bạn 1-2 triệu và giờ đây chúng tôi miễn phí hoàn toàn, hãy đăng ký ngay trước khi chương trình kết thúc
Tổ chức NHO chúng tôi tận tâm với nghề, luôn nhiệt tình khi có câu hỏi, và giải đáp kịp thời thắc mắc của quý vị, hiện nay chúng tôi đang có chương trình miễn phí nhận lấy mẫu, hãy đăng ký nhanh trước khi chương trình kết thúc. Xin cám ơn.

Hoàn thành đăng ký ưu đãi

Điền thông tin của bạn bên dưới để đăng ký ngay.

Contact Me on Zalo