Liên Hệ: 088.6010.378

admin@nhonho.com.vn

Dịch vụ chứng nhận VietGAP trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

✅Khuyến mãi chỉ dành riêng cho bạn
✅Khuyến mãi năm đầu tiên trị giá 8.000.000 VNĐ
✅Chứng nhận có hiệu lực quốc tế
✅Thực hiện dịch vụ trên toàn quốc
✅Dấu công nhận quốc tế BOA – IAF
✅ Giấy chứng nhận VietGAP

Kết quả đạt được

  Đào tạo tiêu chuẩn VietGAP tại doanh nghiệp
  Quyết định sử dụng dấu chứng nhận VietGAP
  Giấy chứng nhận Vietgap

Mục lục

Khách hàng đã được NHONHO đào tạo và đánh giá chứng nhận VietGAP

Contact Me on Zalo